Sv. Marjeta niže Ptuja

Title
Pojdi na vsebino
O NASTANKU CERKVE SV. MARJETE  NIŽE PTUJA

Kdaj je nastala cerkev sv. Marjete, nam zgodovina  natančno
ne pove. Po podatkih krajevnega  leksikona  Dravske  banovine
iz leta  1937 je cerkev  Sv. Marjete  prvič omenjena leta  1391.
V prvi polovici 18. stoletja so jo povečali  in  1764  prizidali
Kapelo bičanega Jezusa. Sedanja romarska stavba je iz leta 1854, ko je pri Sv. Marjeti  bil župnik Miklavž  Blažič. Od stare stavbe je pri tem ostala  le ladja in obokani kor. Celotni  prednji del s kapelo bičanega  Jezusa  in Sv. Jožefa je bil na novo  zgrajen. Prezidano cerkev je 28. avgusta 1855 posvetil sekovski škof Otokar. Leta 1867 je bil tudi temeljito
obnovljen  zvonik.
     
Vir: zbornik 1994
Za župnijo skrbi gospod Ivo Holobar rojen 12. decembra 1935 v Migojnicah.
Gimnazijo je končal v Celju. V bogoslovje je stopil malo kasneje leta 1968. 22. julija 1973 je bil posvečen v domači župnijski cerkvi v Grižah.
V 6. letniku bogoslovja je pomagal na župniji sv. Barbare v Slovenskih Goricah in Vurbergu. Leta 1974 je bil postavljen za kaplana v Rogaško Slatino. Od tam je opravljal tudi župnijo sv. Roka ob Sotli. 5. aprila 1978 je bil umeščen za upravitelja, nato 26. marca 1984 imenovan, ter 10. aprila 1984 umeščen za župnika sv. Marjete niže Ptuja, kjer še danes uspešno vodi našo župnijsko skupnost.

ZGODOVINSKA DEJSTVA

Vihra druge svetovne, a tudi povojni dogodki,
so prenekatero  slovensko faro  prikrajšala  za kroniko, ki
so jo  duhovniki  skrbno vodili dolga deset-pa tudi stoletja.
Sv. Marjeta ima to srečo, da se je kronika , ki jo je leta 1866
Pričel pisati  takratni  župnik g.Franc Krajnc, ohranila. Je zelo
pomemben dokument, ki hrani številne podatke in priča
o dogajanju  v našem kraju. Prvi zapisovalec  župnik
g. Krajnc  je v kroniki  najprej povzel podatke, ki jih je
vsebovala kronika  mestne ptujske fare, a so se nanašali
na Sv. Marjeto. Od 1866 pa so  on in njegovi nasledniki
dogodke tekoče zapisovali.
ZGODOVINSKI UTRINKI O SV. MARJETI
Sveta Marjeta spada k štirinajstim priprošnjikom v stiski in je zraven sv. Barbare in sv. Katarine, ena od treh devic. Po legendi se je rodila v drugi polovici 3. stoletja v Antiohiji. Njena dojilja jo je od rojstva vzgajala v krščanski veri. Ko je oče opazil, da zavrača poganske bogove, jo je prijavil k takratnemu oblastniku Olibriju.
Ta jo je poskušal odvrniti od krščanske vere in se hotel z njo poročiti. Ker ga je zavrnila jo je dal žgati z baklami, obesiti za lase in bičati.
V zaporu naj bi se ji ponoči pokazal zmaj in jo hotel požreti. Naredila je križ in zmaj je izginil. Rane, ki jih je dobila, pa naj bi se ponoči čudežno zacelile. Mnogo ljudi se je po tem dogodku dalo krstiti, zato je prefekt ukazal naj Marjeto obglavijo, kar se je po zgodovinskih virih tudi zgodilo.
Ni mogoče  biti kristjan
le začasno v posameznih trenutkih,
le v nekaterih okoliščinah in nekaterih izbirah;
ne, tako ni mogoče biti kristjan;
kristjani smo v vsakem trenutku!
V CELOTI!
papež FRANČIŠEK
Gorišnica 82
2272 Gorišnica
Župnijski upravitelj - župnik g. Ivo Holobar
tel: 02/740 80 58
gsm: 041 744 847
e-mail: zupnijski.urad.sv.marjeta@siol.net
Uradne ure: po dogovoru z g. župnikom
Nazaj na vsebino