ŽUPNIJA SV.MARJETA NIŽE PTUJA

Pojdi na vsebino

ŽUPNIJSKI URAD SV. MARJETA NIŽE PTUJA           
Gorišnica 82
2272 Gorišnica
Župnijski upravitelj-župnik
g. Ivo HOLOBAR
tel: 02/740 80 58
e-mail: zupnijski.urad.sv.marjeta@.com
URADNE URE:
Po dogovoru z g. župnikom
Tel - gsm: 041 744 847

O NASTANKU CERKVE SV. MARJETE  NIŽE PTUJA

Kdaj je nastala cerkev sv. Marjete, nam zgodovina  natančno
ne pove. Po podatkih krajevnega  leksikona  Dravske  banovine
iz leta  1937 je cerkev  Sv. Marjete  prvič omenjena leta  1391.
V prvi polovici 18. stoletja so jo povečali  in  1764  prizidali
Kapelo bičanega Jezusa. Sedanja romarska stavba je iz leta 1854, ko je pri Sv. Marjeti  bil župnik Miklavž  Blažič. Od stare stavbe je pri tem ostala  le ladja in obokani kor. Celotni  prednji del s kapelo bičanega  Jezusa  in Sv. Jožefa je bil na novo  zgrajen. Prezidano cerkev je 28. avgusta 1855 posvetil sekovski škof Otokar. Leta 1867 je bil tudi temeljito
obnovljen  zvonik.
      

Vir: zbornik 1994


ZGODOVINSKA DEJSTVA


Vihra druge svetovne, a tudi povojni dogodki,
so prenekatero  slovensko faro  prikrajšala  za kroniko, ki
so jo  duhovniki  skrbno vodili dolga deset-pa tudi stoletja.
Sv. Marjeta ima to srečo, da se je kronika , ki jo je leta 1866
Pričel pisati  takratni  župnik g.Franc Krajnc, ohranila. Je zelo
pomemben dokument, ki hrani številne podatke in priča
o dogajanju  v našem kraju. Prvi zapisovalec  župnik
g. Krajnc  je v kroniki  najprej povzel podatke, ki jih je
vsebovala kronika  mestne ptujske fare, a so se nanašali
na Sv. Marjeto. Od 1866 pa so  on in njegovi nasledniki
dogodke tekoče zapisovali.
         
Povzetek  oblikoval L.Ž.
Avtor spletne strani: L.Ž.,  gsm: 041 882 815


                                ZGODOVINSKI UTRINKI O SV. MARJETI
SVETA MARJETA SPADA K ŠTIRINAJSTIM PRIPROŠNJIKOM  V STISKI IN JE POLEG SV.BARBARE  IN SV.KATARINE ENA OD TREH DEVIC.PO LEGENDI SE JE RODILA V DRUGI POLOVICI 3.STOLETJA  V ANTIOHIJI .NJENA DOJILJA  JO JE OD ROSTVA VZGAJALA V KRŠČANSKI VERI.KO JE OČE OPAZIL,DA ZAVRAČA POGANSKE BOGOVE JO JE PRIJAVIL K TAKRATNEMU OBLASTNIKU OLIBRIJU.
TA JO JE POSKUŠAL ODVRNITI OD KRŠČANSKE VERE IN SE HOTEL Z NJO POROČITI ,KER GA JE ZAVRNILA  JO JE DAL ŽGATI Z BAKLAMI ,OBESITI ZA LASE  IN BIČATI.
V ZAPORU NAJ BI SE JI PONOČI POKAZAL ZMAJ IN JO HOTEL POŽRETI. NAREDILA JE KRIŽ IN ZMAJ JE IZGINIL RANE ,KI JIH JE DOBILA,
PA NAJ BI SE PONOČI ČUDEŽNO ZACELILE. MNOGO LJUDI  SE JE PO TEM DOGODKU DALO KRSTITI  ZATO JE PREFEKT UKAZAL
NAJ MARJETO OBGLAVIJO ,KAR SE JE PO ZGODOVINSKIH VIRIH TUDI ZGODILO.
                                                                                                                      
Gradivo zbral: L.Ž.

Ni mogoče  biti kristjan
le začasno v posameznih trenutkih,
le v nekaterih okoliščinah in nekaterih izbirah;
ne, tako ni mogoče biti kristjan;
kristjani smo v vsakem trenutku!
V CELOTI!
papež FRANČIŠEK

Nazaj na vsebino