AKTUALNO - ŽUPNIJA SV.MARJETA NIŽE PTUJA

Pojdi na vsebino

AKTUALNO

SVETI TRIJE KRALJI – GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
Trkamo na vrata!
Mir radi bi Vam voščili, za praznike veselje, mir in v NOVEM  letu sreče vir!
Tudi v naši župniji Sveta Marjeta niže Ptuja so letos trije mladi  kralji trkali na marsikatera vrata naše farne skupnosti. Oznanjali so rojstvo Jezusa Kristusa kot veselo novico, da je božji Sin, učlovečeni Bog, in da je kot Odrešenik prišel za vse ljudi.
Nad vratih so zapisali kratice G+M+B 2022, to so trije modri iz vzhoda po imenu Gašper, Miha, Boltežar.
Vsekakor za to trikraljevsko akcijo gre zahvala staršem, teh treh mladih osnovnošolcev, kakor njim samim, za tako lepo izpeljano akcijo. Kamorkoli so potrkali so se jim odprla vrata in so jih lepo sprejeli. Želja je, da se ta star običaj ohrani v slovenskem narodu in seveda v naši župniji.
Sprejeti dar je bil odposlan za misijone.                                                                                                                        
                                                                   župnik: Ivan Holobar

NAROČNINA ZA DRUŽINO IN OGNJIŠČE
Letna  naročnina za verski tisk “ DRUŽINA”  zanaša   130,00€ , če je naročena preko župnijskega urada.
Letna naročnina za “OGNJIŠČE” znaša 35,00€, če je naročena preko župnijskega urada.

Vprašanja in odgovori ob razlagi vladnega odloka o izpolnjevanju PCT-pogojev za opravljanje verske dejavnosti
 
1.    Ali lahko verniki odpravimo preverjanje pogoja PCT pri vstopu v cerkev? Predlagamo, da se izposluje odprava obveznosti preverjanja ustreznosti pogojev PCT pri vstopu v cerkev in se odgovornost prenese na posameznika. Seveda mora biti na vhodih v cerkev ustrezno označeno, da so potrebni pogoji PCT.
Odlok Vlade RS je jasen v določilu, da morajo zakoniti zastopniki pravnih oseb (župnije) in od njih pooblaščene osebe preverjati pogoje PCT pred vstopom v cerkev. To določilo lahko spremeni samo vlada. Če se verniki s tem določilom ne strinjajo, lahko pišejo vladi in prosijo za spremembo odloka.
 
2.    Po vladnem odloku bo s 15. septembrom tudi za udeležbo pri sveti maši potreben pogoj PCT. Kdo bo to preverjal? V primeru, da ni preverjanja in pride inšpekcija, kdo plača kazen, če udeleženec ne izpolnjuje pogoja PCT?
Preverjanje pogoja PCT pri sveti maši je v pristojnosti župnika oz. od njega pooblaščene osebe (župnijski sodelavec, mežnar, ministrant, član ŽPS ...). V primeru, da pride do inšpekcijskega nadzora in izreka kazni, kazen plačajo vernik, ki krši pogoj PCT, župnik osebno kot odgovorna oseba in župnija kot pravna oseba.
 
3.    Ali lahko znotraj cerkva odpravimo spoštovanje medsebojne razdalje 1,5 m, če se upoštevajo pogoji PCT?
Znotraj cerkva se v primeru upoštevanja PCT lahko odpravi pogoj razdalje 1,5 metra pod pogojem, da vsi prisotni nosijo zaščitne maske.
 
4.    Ali so lahko duhovnik in bralci beril med branjem oz. govorom brez mask?
To je mogoče, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra med duhovnikom, bralcem oz. govornikom ter verniki.
 
5.    Ali lahko za otroke nad 12 let velja samotestiranje (kakor za šolo) tudi za udeležbo pri bogoslužju?
To je možno, saj izhaja iz obstoječega vladnega odloka in stališč vlade.
 
6.    Ali za udeležence osnovnošolske kateheze/verouka velja samotestiranje kot v šoli?
Za udeležence osnovnošolske kateheze, tj. za veroučence, veljajo isti pogoji testiranja kot v osnovni šoli.
 
7.    Ali morajo otroci, starejši od 12 let, s seboj h katehezi in k sveti maši nositi potrdilo o samotestiranju?
Otroci, starejši od 12 let, morajo predložiti izjavo svojega zakonitega zastopnika, da so opravili samotestiranje po predpisanem postopku in da je test negativen.
 
8.    Ali za zadnje triletje osnovne šole priporočate katehezo na daljavo?
Odločitev o organizaciji kateheze na daljavo je v pristojnosti lokalnega škofa oz. župnika.
 
9.    Kako je s pogojem PCT za zakrament svete spovedi, pogrebe, poroke in ostale dejavnosti znotraj cerkve?
Ob smiselnem upoštevanju določil za svete maše je dovoljeno obhajanje zakramentov spovedi, krsta, poroke in drugih bogoslužij.
Nazaj na vsebino