GALERIJA - ŽUPNIJA SV.MARJETA NIŽE PTUJA

Pojdi na vsebino

GALERIJA

            POSLIKAVA CERKVE SV. MARJETE
Jakob (Giacomo) Brolio, doma  v Furlaniji (roj. 19.9.1834, umrl
19.1.1918), se je sprva učil v domačem kraju pri Jožefu Bonitiju
in v presledkih obiskoval beneško akademijo. Leta 1860 je delal
na koroškem. Kasneje se mu je pridružil sin Antonio Brollo.
Sin je potem z očetom 1890 v Sedražu nad Laškim sodeloval
pri poslikavi cerkva na štajerskem. Po pripovedovanju kronike
sv. Marjete sta pri poslikavi naše cerkve očetu pomagala
dva sina, po pripovedi naj bi sodeloval tudi neki Oswaldo.  

Po pisnih virih pripravil: L.Župec   

                STRANSKI OLTARJI SV.MARJETE
ZGORAJ LEVO:   OLTAR BIČANEGA JEZUSA
ZGORAJ DESNO:  OLTAR SV.DRUŽINE
SPODAJ LEVO:   RAZPELO JEZUSA PRED  GL.OLTARJEM
SPODAJ DESNO: KIP VSTALEGA JEZUSA NA DARITVENEM OLTARJU

                          ŠE O POSLIKAVI CERKVE
Osrednji motiv poslikave cerkve v kupoli ponazarja Jezusa , ki deli obhajilo,
njegovo vstajenje, vnebohod in prihod sv. Duha (BINKOŠTI).Nad krstnim kamnon v prezbiteriju so slike očaka Abrahama,ki hoče darovati sina Izaka.Na drugi strani je Brollo upodobil  Abrahama z Melkizedekom, ko mu izroča vojni plen.Nad oltarjem sta sliki dveh angelov, na strani pod kupolo pa svetnikov;
Mohorja, Viktorijana, Stanislava in Maksimiljana.Žensko kapelo ob oltarju
Bičanega krasijo freske svetnic; Terezije, Katarine, Brigite in Jere.
Ob oltarju sv. Družine pa je Brollo naslikal  svete Frančiška Ksaverja,Antona
Padovanskega, Stanislava Kostko in Alojzija. Brollov podpis dokazuje tudi njegovo nesporno avtorstvo slike, Marije obkrožene s 15 motivi skrivnosti vseh rožnih vencev.                                  Zbral in uredil: L.Ž.

                             TISTO  KAR TI BOG DA NAJTI JE VEČ OD TISTEGA  KAR IŠČEŠ
                             TISTO KAR TI BOG DAJE JE VEČ OD TEGA KAR SI ŽELIŠ

Nazaj na vsebino