Orgle - Sv. Marjeta niže Ptuja

Title
Pojdi na vsebino
NOVE ORGLE, NOVIM RODOVOM
 
Zapojte zahvalo, igrajte našemu Bogu, Ps 147,7
 
Na pobudo dosedanjega dušnega pastirja gospoda župnika Ivana Holobar , članov ŽGS in ŽPS smo se v mesecu septembru 2022 odločili za nakup novih orgel.
 
S pomočjo vseh dobrotnikov, kakor tudi članov ŽPS, ki so nagovorili svoje vaščane, da so prispevali k uspehu tega projekta.
 
Zapisala se je nedelja 25.junij 2023, ko je naša župnija postala bogatejša za nove orgle; imenovali bi jih lahko »KRALJICA CERKVENE GLASBE« .
 
Vzporedno z novimi orglami smo pridobili umetniško izdelano sliko, ki upodablja zavetnico cerkvene glasbe in pevcev «SVETA CECILIJA«, ki krasi steno zvonika med omarama novih orgel, katero so darovali župnikovi nečaki. Izdelal jo je akademski slikar gospod Žiga HRIBERŠEK iz Prebolda.
 
Blagoslov novih orgel in upodobljene SVETE CECILIJE je blagoslovil Alojzij Cvikl, Mariborski nadškof metropolit ob somaševanju  naddekana Marijana Fesl in župnika Ivana Holobarja.
Zadeva: Informacija v zvezi z projektom ohranjanja kulturne dediščine in nabavo novih orgel v naši župniji

Spoštovani občani,
 
 
V teku (ali za nami) je uspešen projekt v ohranjanje naše kulturne dediščine – investicija v nakup in postavitev novih orgelj v naši cerkvi, v naši župniji in občini. Za ta projekt smo se odločili potem, ko smo prejeli informacijo, da je popravilo starih orgelj cenovno skoraj enako kot nabava novih. Vrednost investicije v orgle je po pogodbi z Orglarstvom Škrabl d.o.o je 402.600,00€ vključno z DDV-jem. Pri izvedbi te investicije v našo kulturno dediščino, ki je zgodovinskega in širšega kulturnega in sakralnega pomena za prihodnje rodove in generacije ter zastavljena v skupno dobro kraja, smo se obrnili tudi na druge deležnike in širšo skupnost.

Pri realizaciji naše kulturne dediščine smo tako v osnovi dobili široko podporo iz strani občanov in različnih deležnikov, katerim se iz srca zahvaljujemo za njihov prispevek.

Vendar pa moramo pojasniti tudi, da pa žal nismo naleteli na razumevanje s strani novega vodstva naše Občine Gorišnica. To vodstvo je kljub načelnim obljubam zgolj nemo opazovalo in celo pogojevalo svojo dotacijo oziroma prispevek s težnjo, da za prispevek občine odkupi cel sklop zemljišč, tako da bi se župnijo v njeni funkciji, ki jo ohranja skozi zgodovino bistveno okrnilo. Novo občinsko vodstvo novega Župana Boruta Kolarja ni zmoglo zagotoviti pozitivnega prispevka občine kljub našim prošnjam z obrazložitvijo, da župnije ni mogoče financirati. Pri tem je jasno, da ne gre za nobeno financiranje župnije, ampak za sofinanciranje investicije v nove orgle, ki je posebnega kulturno zgodovinskega pomena za kraj.

Tako po mnenju našega novega župana naša župnija Sv. Marjeta ni upravičena, do nobene dotacije za kulturno-zgodovinske investicije, pri tem pa lahko takšne in podobne dotacije v naši občini dobi vsako društvo ali katerokoli civilna inštitucija za podobne namene. Očitno je, da za ohranjanje naše skupne kulturne dediščine danes ni nobenega posluha, čeprav je le-ta že tisočletja med nami in so to vsi predhodni rodovi znali ohraniti in nam jo prenesti. Naša naloga pa je, da to prenesemo prihodnjim rodovom. Če bi se to zgodilo kakšni drugi civilni inštituciji bi nedvomno upravičeno rekli, da gre za diskriminacijo. To informacijo podajamo našim občanom, da bo jasno in transparentno, kakšne odločitve se sprejemajo na naši občini v imenu vseh občanov.

Vsekakor pa smo res veseli, da kljub težavam projekt investicije v nove orgle poteka in je uspešno izveden. Zato se še enkrat zahvaljujemo vsem tistim, ki so imeli posluh in v kakršnikoli obliki nudili svojo podporo pri realizaciji investicije v nove orgle v naši župniji.
Poročilo skupno za orgle  do dne   17.05.2023   v EUR
Stanje na računu SV.Marjeta niže Ptuja ………52.537,00           po podpisu pogodbe
Dar za orgle in donacije po vaseh         +……..138.120,00
Donacija OBČINA    -2022                       + ………50.000,00
ZAHVALNA NEDELJA , BOŽIČ                  +  ……….6.907,00
VELIKA NOČ                                               +  .……….5.600,00
POSOJILO                                                    +..……..35.000,00
DRUGI PREJEMKI(2022,2023)                  +……….   8.945,00
PRODAJA ZEMLJIŠČA                                 +…….  100.000,00
Nakazilo za orgle                                      - ………..396.000,00
Stanje na TRR         ….     1.109,00 EUR
Nove ORGLE  bodo kmalu zadonele v svoji veličini, saj so v zadnji fazi izdelave—uglasitev.  Zaključuje se investicija za naslednjih sto in več let. Hvala lepa za vse darove in pomoči do sedaj ter za dobro voljo, saj iskrenega darovalca Bog ljubi.
Kot je iz finančnega poročila razvidno, župniji manjka 41.000,00 EUR za poplačilo vseh obveznostih.  Od tega je 35.000,00 kratkoročnega posojila (dve podjetji) in ca 6.000,00 EUR izvajalcu.
Verjamemo, da bomo, ko bo projekt v celoti  izpeljan PONOSNI, kot smo ponosni na našo lepo cerkev, velikokrat obnovljeno,  ponosni na zvonove, na urejenost župnišča,… ponosni na številne prostovoljne akcije v naši župniji.
PROSIMO ŠE, da po svojih možnostih dodatno darujete v ta namen.  Dar lahko prinesete v župnišče, nakažete na TRR župnije SI56 0420 2000 2888 888, ali oddate članom ŽPS v vasi.
Psalm 31
»Uslišal si glas moje prošnje, ko sem k tebi klical za pomoč.«
Nekaj utrinkov demontaže starih in montaže novih orgelj, ter uglaševanja le teh.
Gorišnica 82
2272 Gorišnica
Župnijski upravitelj - župnik g. Ivo Holobar
tel: 02/740 80 58
gsm: 041 744 847
e-mail: zupnijski.urad.sv.marjeta@siol.net
Uradne ure: po dogovoru z g. župnikom
Nazaj na vsebino